dimarts, 11 de setembre de 2007

Definir password de root

Quan executem un linux desde un CD no disposem de cap usuari definit per nosaltres amb una contrasenya especifica. Si necessitem permisos de root per fer certes coses (com montar un disc dur de windows en NTFS) i no volem utilitzar tota l'estona
$>sudo comanda

Podem optar per utilitzar la comanda
$>su

accedint així a l'usuari root. Però ens demanarà un password que no sabem. Així que primer hem de definir-lo amb la comanda
$>sudo passwd root

i introduint dues vegades el password desitjat. Un cop fet això ja podem utilitzar l'usuari root amb la comanda
$>su
introduint el codi que hem definit.

1 comentari:

Eloi Asensio ha dit...

Veo que linuxeas día a día.

Sigue así, caminando hacia la luz mi joven padawan. XD

Radio + not?es