dijous, 9 de febrer de 2006

La casa viva

Qui no ha fet una casa a d'alt d'un abre o com a mínim ho ha desitjat?

Ara el concepte canvia. No es tracte de fer la casa a dalt de l'abre, sinó fer-la a "dins". Aquest sistema de construcció (o més aviat de cultiu) es basa en fer creixer uns quants arbres a unes distàncies determinades ( que formaràn les parets) i moldejar els troncs forçant el creixement en la direcció desitjada.

Mitjançant el trenat de branques, un mètode que no es va inventar ahir, s'aconsegueix formar arcs. Per tant els diferents arbres no nomes formaràn les parets, sinó que també el sostre.

Amb el temps la casa va creixent i canviant. En lloc de fer una pintada a les parets cada cert temps ens haurem de preocupar per podar la teulada.

Els investigadors del Smart Cities Group, de MIT Media Lab ho han fet possible gràcies al seu Fab Tree Lab.

Podeu visitar la seva web per a més info: www.archinode.com/bienal.html [en]


[info extreta del num 12 de la revista [oxigeno] del 9 de febrer del 2006]

Radio + not?es