dijous, 11 de maig de 2006

CSS: quantes possibilitats!!

Quan comences a entrar en el món de les fulles d'estil (CSS) ets capaç de veure avantatges bàsics que implica la seva utilització. El més rellevant és la capacitat de definir el format de tot el que conté un o diversos arxius html, i canviar-lo sense esforç i de cop quan es vulgui sense haver de modificar el format individualment per a cada arxiu i per a cada fragment del mateix.

Si comences a rascar una mica utilitzes les etiquetes
i per organitzar seccions. Els hi dones un format, color, marges, posició, mida del text, interlineat... i creus que ja ho tens dominat. Que això és el millor que es pot fer amb el CSS.

Però si comences a rascar una mica més et trobes amb coses com aquesta. Una galeria d'imatges que al passar per sobre d'una miniatura apareix en gran en una altra secció de la web. I únicament amb CSS!!

Si aprens la funcionalitat del CSS i el CSS2 podràs fer el que vulguis. Com tots els idiomes de programació pensareu. Però no és un llenguatge de prgramació, sinó de descripció, que defineix l'estil, no que programa mitjançant funcions... Però té gran potencial.

Sincerament, em sorprèn el que es pot arribar a fer.


missatge modificat el 13 de maig per aclarir unes linies confuses.

Radio + not?es