diumenge, 7 de maig de 2006

Una utilitat de javascript

L'altre dia vaig quedar amb el porras per fer unes cerveses i vam estar xerrant. Una de les coses que li vaig comentar era que estava fent una web amb un menu css.

Aquest menú era un tros de codi html
que estava copiat a cada document de la web. Així que si tenia 40 arxius tenia el menú copiat 40 cops. I quin és el problema? doncs que si feia una modificació en un menú l'havia de fer en els 39 restants. Selecció-> copiar-> enganxar, selecció-> enganxar, selecció-> enganxar, ... Procés que és força cansat.

Així que li vaig preguntar si sabia alguna manera de modificar-ne només un i que tingués efecte en tots. Doncs aquí entra el javascript. El javascript és molt útil i es poden fer moltes coses, però jo em centraré en aquesta opció.

Javascript permet crear funcions i permet fer-ho en arxius externs als documents html, aquests arxius tenen extensió .js . Es creen amb qualsevol editor de textos i tenen el format següent:

function nomfunció (parametre1, patametre2,...)
{
línies de codi
...
}


Per incloure'ls als html s'han de posar dues coses:

  1. entre les etiquetes <head></head> cal posar :
    <src="arxiu.js"></script>

  2. entre les etiquetes <body></body> cal posar:
    <language="javascript"> nomfunció() </script>

Per exemple, un arxiu .js podria ser
function holamon(){
document.write("Hola món")
}


que escriuria Hola món a la part que nosaltres decidim del document html.

També podem incloure codi html:
function liniesHtml(){
document.write("<h1>titol escrit amb javascript</h1>")
document.write("<>paragraf escrit amb javascript< /p>")
}


D'aquesta manera la funció lineaHtml() que inclouríem al document html se substituiria per les dues línies html que hem posat dins la funció.

Per tant podem escriure tantes línies de codi com vulguem utilitzant document.write().

Cal tenir en compte però que si hi ha altres cometes entre el text html s'han d'intercanviar per \". Per exemple el link
<a href="http://espurnes.blogspot.com">espurnes </a> te cometes així que la funció de javascript següent no sería correcte:

document.write("<a href="http://espurnes.blogspot.com">espurnes </a>")

La manera correcte seria:
document.write("<a href=\"http://espurnes.blogspot.com\">espurnes </a>")

Podria estar millor explicat.

Radio + not?es